Hlavní stránka
Responsive image
Responsive image
Mračský okrašlovací spolek, z.s. (MRAČOS) vznikl na podzim roku 2019. Vznik spolku byl částečně inspirován aktivitami našich předků z doby před více než sto lety, kdy v Čechách, na Moravě i ve Slezsku působilo celkem několik set okrašlovacích spolků. Chceme v něm propojit naši osobní zálibu v určitém „staromilství“ s možností nejenom se vzájemně sejít a popovídat si, ale také společně podnikat akce, které nás budou bavit a budou mít i užitečný přesah v naší obci.
Účelem založení spolku je ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví v oblasti Mrače a okolí. Prostřednictvím pořádání kulturních a osvětových akcí, podpory místních tradic a zvyklostí, vydávání informačních a propagačních materiálů se chce spolek aktivně podílet na udržení tradičních komunitních vazeb a rozvoji místního společenského života. Více viz stanovy spolku Mračos.